AZ-Landesgruppe Bayern

Siegerliste AEZ 2007

Landessieger
Landessieger Zebrafinken     J. Alexi AZ 16975
Landessieger Domest. Arten A. Dittenhauser AZ 11365
Landessieger Exoten J. Alexi AZ 16975
Landessieger Täubchen - Wachteln J. Winkelhöfer AZ 17439
Landesjugendsieger AEZ J. Hörtner AZ 14239


Landesgruppensieger

ZF 1,0 norm. gez. Grundfarben A. Lindinger AZ 22602
ZF 0,1 norm. gez. Grundfarben A. Dittenhauser AZ 11365
ZF 1,0 sonstige 1 M. Baumann AZ 15462
ZF 0,1 sonstige 1 M. Baumann AZ 15462
ZF 1,0 sonstige 2 Dr. A. Cassalia AZ 39365
ZF 0,1 sonstige 2 J. Alexi AZ 16975
Japanische Mövchen Grundfarben A. Dittenhauser AZ 11365
Reisamadinen J. Alexi AZ 16975
Mutationen Exoten P. Arnold AZ 31939
Grasamadiinen A. Lindinger AZ 22602
Gouldamadinen G. Wedler AZ 16294
Sonstge austr., Prachtfinken J. Alexi AZ 16975
Nonnen und Asiat. Prachtfinken ZG Behnke AZ 31939
Afrikanische Astrilden P. Arnold AZ 31939
Afrikanische Amadinen M. Baumann AZ 15462
Papageiamadinen P. Arnold AZ 31939
Körner-, Frucht- u. Weichfresser L. Sedlbauer AZ 19867
Diamanttäubchen, wildfarbig J. Biberthaler AZ 39673
Sonstige Tauben J. Biberthaler AZ 39673
Lachtauben und Mut. Täubchen J. Winkelhofer AZ 17439


Gruppensieger

ZF 1,0 Grau A. Lindinger AZ 22602
ZF 1,0 Hellrücken A. Cassalia AZ 39365
ZF 1,0 Masken A. Lindinger AZ 22602
ZF 0,1 Grau A. Dittenhauser AZ 11365
ZF 0,1 Hellrücken A. Dittenhauser AZ 11365
ZF 0,1 Masken A. Lindinger AZ 22602
ZF 1,0 Weiß M. Baumann AZ 15462
ZF 1,0 Schecken M. Baumann AZ 15462
ZF 1,0 Schwarzbart J. Alexi AZ 16975
ZF 0,1 Schecken B. Baumann AZ 15462
ZF 1,0 Schwarzbart J. Alexi AZ 16975
ZF 1,0 Schwarzwangen Dr. A. Cassalia AZ 39365
ZF 0,1 Schwarzbrust J. Alexi AZ 16975
ZF 0,1 Weißbrust J. Alexi AZ 16975
ZF 0,,1 Schwarzwangen Dr. A. Cassalia AZ 39365
Jap. Möv. Schwarzbraun A. Dittenhauser AZ 11365
Jap. Möv.. Fuchsrot A. Dittenhauser AZ 11365
Jap. Möv. Grau A. Dittenhauser AZ 11365
Reisamadinen Grau A. Lindinger AZ 39788
Reisamadinen Weiß J. Bürzer AZ 25530
Reisamadinen Falben Dr. A. Cassalia AZ 39365
Reisamadinen Schecken J. Alexi AZ 16975
Reisamadinen Grau pastell A. Lindinger AZ 39788
Gouldamadinen weißbrust (wildfarbig). K. Lepicek AZ 564
Gouldamadinen gelb. ZG Behnke AZ 43891
Gouldamadinen blau M. Liebo AZ 41531
Gouldamadinen sonstige Mut. + Kombi P. Arnold AZ 31939
Mutationen austr. Prachtfinken P. Arnold AZ 31939
Mutationen asiat. u, afrik. Prachtfinken ZG Sammartino AZ 44888
Rotschn. Spitzschwanzamadinen A. Lindinger AZ 22602
Gürtelamadinen Dr. A. Cassalia AZ 39365
Maskenamadinen P. Arnold AZ 31939
1,0 Rotköpfige Gouldamadinen G. Wedler AZ 16294
0,1 Rotköpfige Gouldamadinen J. Bürzer AZ 25530
1,0 Schwarzköpfige Gouldamadinen G. Wedler AZ 16294
0,1 Schwarzköpfige Gouldamadinen G. Wedler AZ 16294
1,0 Gelbköpfige Gouldamadinen M. Liebo AZ 41531
Diamantamadinen J. Biberthaler AZ 39673
Gemalte Amadinen P. Arnold AZ 31939
Ringel- + Gitterflügelamdinen P. Arnold AZ 31939
Zeresamadinen P. Arnold AZ 31939
Binsenamadinen J. Alexi AZ 16975
Dornamadinen P. Arnold AZ 31939
Austr. Nonnen (Schilffinken) ZG Sammertino AZ 44888
Asiatische Nonnen ZG Behnke AZ 43891
Bronzemännchen ZG Krauß AZ 2652
Kleinastrilden ZG Sammertino AZ 44888
Amaranten P. Arnold AZ 31939
Pytila-Arten P. Arnold AZ 31939
Elsterchen M. Baumann AZ 15462
Dreifarbige  Papageiamadine P. Arnold AZ 31939
Forbes Papageiamadine P. Arnold AZ 31939
Ammern u. sonstige Körnerfresser L. Sedlbauer AZ 19867
Kubafinken P. Arnold AZ 31939
1,0 Diamanttäubchen wildfarbig J. Biberthaler AZ 39673
Kleine Täubchen J. Biberthaler AZ 39673
Diamanttäubchen normal gezeichnet J. Biberthaler AZ 39673
Diamanttäubchen weißbürzelig J. Winkelhofer AZ 17439
1,0 Chin. Zwergwachtel Mutation P. Bezdecny AZ 47424
0,1 Chin. Zwergwachtel Mutation P. Bezdecny AZ 47424