AZ-Landesgruppe Bayern

Siegerliste DWV 2002

Leider keine Daten vorhandenLandessieger


 Landessieger    AZ
 Landessieger Gegengeschlecht   AZ
 Bester Jungvogel    AZ
 Bester Jungvogel Gegengeschlecht    AZ
 Bester Altvogel    AZ
 Bester Altvogel Gegengeschlecht    AZ

Landesgruppensieger

 Hellgrün    AZ
 Hellgrün Gg.    AZ
 Hellblau    AZ
 Hellblau Gg.    AZ
 Graugrün    AZ
 Graugrün Gg.    AZ
 Grau    AZ
 Grau Gg.    AZ
 Normalvogel Dunkelfarben    AZ
 Normalvogel Dunkelfarben Gg.    AZ
 Gelbe, Weiße, Grauflügel    AZ
 Gelbe, Weiße, Grauflügel Gg.    AZ
 Ino    AZ
 Ino Gg    AZ
 Hellflügel    AZ
 Zimt    AZ
 Zimt Gg.    AZ
 Zimtopalin    AZ
 Zimtopalin Gg.    AZ
 Opalin    AZ
 Opalin Gg.    AZ
 Gelbgesicht    AZ
 Gelbgesicht Gg.    AZ
 DF-Spangle + Neumutationen    AZ
 DF-Spangle + Neumutationen Gg.    AZ
 Lacewing    AZ
 Lacewing Gg.    AZ
 Rez.-Schecke    AZ
 Rez.-Schecke Gg.    AZ
 Austr. Schecke    AZ
 Austr. Schecke Gg.    AZ
 Spangle    AZ
 Spangle Gg.    AZ
 Übrige Farben    AZ
 Übrige Farben Gg.    AZ
 Paare    AZ
 Kollektionen    AZ


Gruppensieger


 Hellgrün    AZ
 Hellgrün Gg.    AZ
 Hellblau    AZ
 Hellblau Gg.    AZ
 Graugrün    AZ
 Graugrün Gg.    AZ
 Grau    AZ
 Grau Gg.    AZ
 Dunkelgrün    AZ
 Dunkelgrün Gg.    AZ
 Dunkelblau    AZ
 Dunkelblau Gg.    AZ
 Gelbe    AZ
 Gelbe Gg.    AZ
 Weiße    AZ
 Grauflügel    AZ
 Lutino    AZ
 Lutino Gg.    AZ
 Albino    AZ
 Albino Gg.    AZ
 Opalin Hellflügel    AZ
 Zimt Hellgrün    AZ
 Zimt Hellgrün Gg.    AZ
 Zimt Hellblau    AZ
 Zimt Hellblau Gg.    AZ
 Zimt Graugrün    AZ
 Zimt Graugrün Gg.    AZ
 Zimt Grau    AZ
 Zimt Grau Gg.    AZ
 Zimt Dunkelfarben Gg.    AZ
 Zimtopalin Hellgrün    AZ
 Zimtopalin Hellblau    AZ
 Zimtopalin Hellblau Gg.    AZ
 Zimtopalin Grau    AZ
 Zimtopalin Grau Gg.    AZ
 Zimtopalin Dunkelfarben    AZ
 Opalin Hellgrün    AZ
 Opalin Hellgrün Gg.    AZ
 Opalin Hellblau    AZ
 Opalin Hellblau Gg.    AZ
 Opalin Graugrün    AZ
 Opalin Graugrün Gg.    AZ
 Opalin Grau    AZ
 Opalin Dunkelfarben    AZ
 Opalin Dunkelfarben Gg.    AZ 4
 Gelbgesicht Normal    AZ
 Gelbgesicht Normal Gg.    AZ
 Gelbgesicht Zimt    AZ
 Gelbgesicht Zimt Gg.    AZ
 Gelbgesicht Opalin    AZ
 DF-Spangle Gelb    AZ
 DF-Spangle Gelb Gg.    AZ
 DF-Spangle Weiß    AZ
 Neumutationen + Halbseiter    AZ
 Lacewing Gelb    AZ
 Lacewing Gelb Gg.    AZ
 Lacewing Weiß    AZ
 Lacewing Weiß Gg.    AZ
 Rez.-Schecke Hellgrün    AZ
 Rez.-Schecke Hellblau    AZ
 Rez.-Schecke Hellblau Gg.    AZ
 Rez.-Schecke Graugrün    AZ
 Rez.-Schecke Graugrün Gg.    AZ
 Rez.-Schecke Grau    AZ
 Rez.-Schecke Dunkelfarben    AZ
 Rez.-Schecke Dunkelfarben Gg.    AZ
 Austr.-Schecke Hellgrün    AZ
 Austr.-Schecke Hellblau    AZ
 Austr.-Schecke Graugrün    AZ
 Austr.-Schecke graugrün Gg.    AZ
 Austr.-Schecke Grau    AZ
 Austr.-Schecke Grau Gg.    AZ
 Austr.-Schecke Dunkelfarben    AZ
 Austr.-Schecke Dunkelfarben Gg.    AZ
 Spangle Hellgrün    AZ
 Spangle Hellblau    AZ
 Spangle Hellblau Gg.    AZ
 Spangle Graugrün    AZ
 Spangle Grau    AZ
 Spangle Dunkelfarben    AZ
 Spangle Dunkelfarben Gg.    AZ
 Schwarzaugen    AZ
 Hauben    AZ
 Hauben Gg.    AZ
 Paare 1 - 5    AZ
 Paare 6 + 7 + 14    AZ
 Paare 8 + 15 + 18    AZ
 Paare alle Übrige    AZ
 Kollektionen 1 - 5    AZ
 Kollektionen 6 + 7 + 14    AZ
 Kollektionen 8 + 15 + 18    AZ
 Kollektionen alle Übrigen    AZ