AZ-Landesgruppe Bayern

Siegerliste DWV 2007

Landessieger

 Landessieger  ZG van der Roost / Ittner  AZ 6728
 Landessieger Gegengeschlecht  F. Böck  AZ 37499 
 Bester Jungvogel  F. Böck  AZ 37499
 Bester Jungvogel Gegengeschlecht  F. Böck  AZ 37499
 Bester Altvogel  ZG van der Roost / Ittner  AZ 6728
 Bester Altvogel Gegengeschlecht  F. Böck  AZ 37499

Landesgruppensieger

 Hellgrün  F. Böck  AZ 37499
 Hellgrün Gg.  H. Kliemsch  AZ 4622
 Hellblau  F. Böck  AZ 37499
 Hellblau Gg.  F. Böck  AZ 37499
 Graugrün  F. Böck  AZ 37499
 Graugrün Gg.  B. Hufnagel  AZ 45748
 Grau  K.P. Huber  AZ 44119
 Grau Gg.  K.P. Huber  AZ 44119
 Normalvogel Dunkelfarben  K.P. Huber  AZ 44119
 Normalvogel Dunkelfarben Gg.  M. Rauscher  AZ 45609
 Gelbe, Weiße, Grauflügel  H. Kliemsch  AZ 4622
 Ino ZG van der Roost / Ittner  AZ 6728
 Ino Gg  F. Böck  AZ 37499
 Zimt  F. Böck  AZ 37499
 Zimt Gg.  H. Schmid  AZ 7431
 Zimtopalin  F. Böck  AZ 37499
 Zimtopalin Gg.  H. Kliemsch  AZ 4622
 Opalin  S. Huber  AZ 26704
 Opalin Gg.  S. Huber  AZ 26704
 Gelbgesicht  O. Meisetschläger  AZ 3832
 Gelbgesicht Gg.  K.P.Huber  AZ 44119
 DF-Spangle + Neumutationen  F. Böck  AZ 37499
 DF-Spangle + Neumutationen Gg.  J. Heilmeier  AZ 18163
 Lacewing  H.G. Steidle  AZ 21763
 Lacewing Gg.  H.G. Steidle  AZ 21753
 Rez.-Schecke  G. Wieser  AZ 6917
 Rez.-Schecke Gg.  W. Stieglmaier  AZ 42760
 Austr. Schecke  H. Kliemsch  AZ 4622
 Austr. Schecke Gg.  R. Böhm  AZ 9534
 Spangle  F. Böck  AZ 37499
 Spangle Gg.  H.G. Steidle  AZ 21753
 Übrige Farben  W. Stieglmaier  AZ 42760
 Paare  H.G. Steidle  AZ 21753
 Kollektionen  ZG van der Roost / Ittner  AZ 6728


Gruppensieger

 Hellgrün  F. Böck  AZ 37499
 Hellgrün Gg.  H. Kliemsch  AZ 4622
 Hellblau  F. Böck  AZ 37499
 Hellblau Gg.  F. Böck  AZ 37499
 Graugrün  F. Böck  AZ 37499
 Graugrün Gg.  G. Hufnagel  AZ 45748
 Grau  K.P. Huber  AZ 44119
 Grau Gg.  K.P. Huber  AZ 44119
 Dunkelgrün  K.P. Huber  AZ 44119
 Dunkelgrün Gg.  T. Teichmann  AZ 4878
 Dunkelblau  S. Klöck  AZ 24110
 Dunkelblau Gg.  M. Rauscher  AZ 45609
 Violett  A. Röhrl  AZ 5324
 Gelbe  H. Kliemsch  AZ 4622
 Weiße  W. Stieglmaier  AZ 42760
 Lutino  ZG van der Roost / Ittner  AZ 6728
 Lutino Gg.  F. Böck  AZ 37499
 Albino  ZG van der Roost / Ittner  AZ 6728
 Albino Gg.  T. Teichmann  AZ 4876
 Zimt Hellgrün  F. Böck  AZ 37499
 Zimt Hellblau  H. Kliemsch  AZ 4622
 Zimt Graugrün  H.G. Steidle  AZ 21753
 Zimt Graugrün Gg.  H. Schmid  AZ 7431
 Zimt Grau  H.G. Steidl  AZ 21753
 Zimt Grau Gg.  H. Schmid  AZ 7431
 Zimt Dunkelfarben  A. Röhrl  AZ 5324
 Zimt Dunkelfarben Gg.  H. Kliemsch  AZ 4622
 Zimtopalin Hellgrün  S. Huber  AZ 26704
 Zimtopalin Hellblau  F. Böck  AZ 37499
 Zimtopalin Hellblau Gg.  H. Kliemsch  AZ 4622
 Zimtopalin Graugrün  H.G. Steidle  AZ 21753
Zimtopalin Graugrün Gg.  H.G. Steidle  AZ 21753
 Zimtopalin Grau  H. Rosenau  AZ 18531
 Opalin Hellgrün  S. Huber  AZ 26704
 Opalin Hellgrün Gg.  S. Huber  AZ 26704
 Opalin Hellblau  F. Stegbauer  AZ 23704
 Opalin Hellblau Gg.  J. Heilmeier  AZ 18163
 Opalin Graugrün  S. Huber  AZ 26704
 Opalin Graugrün Gg.  H. Rosenau  AZ 18531
 Opalin Grau  F. Böck  AZ 37499
 Opalin Grau Gg.  R. Böhm  AZ 37499
 Opalin Dunkelfarben  H. Kliemsch  AZ 4622
 Opalin Dunkelfarben Gg.  R. Walther  AZ 15586
 Gelbgesicht Normal  O. Meisetschläger  AZ 3832
 Gelbgesicht Normal Gg.  F. Böck  AZ 37499
 Gelbgesicht Zimt  K.P. Huber  AZ 44119
 Gelbgesicht Opalin  H.G Steidle  AZ 21753
 DF-Spangle Gelb  R. Engl  AZ 7252
 DF-Spangle Gelb Gg.  J. Heilmeier  AZ 18163
 Texas Clearbody  F. Böck  AZ 37499
 Neumutationen + Halbseiter  F. Böck  AZ 37499
 Lacewing Gelb  H.G. Steidle  AZ 21753
 Lacewing Gelb Gg.  H.G. Steidle  AZ 21753
 Lacewing Weiß  H.G. Steidle  AZ 21753
 Rez.-Schecke Hellgrün  H.G. Steidle  AZ 21753
 Rez.-Schecke Hellgrün Gg.  G. Wieser  AZ 6917
 Rez.-Schecke Hellblau  G. Wieser  AZ 6917
 Rez.-Schecke Hellblau Gg.  G. Wieser  AZ 6917
 Rez.-Schecke Graugrün  M. Rudholzer  AZ 20453
 Rez.-Schecke Graugrün Gg.  W. Stieglmaier  AZ 42760
 Rez.-Schecke Dunkelfarben  G. Wieser  AZ 6917
 Austr.-Schecke Hellgrün  S. Klöck  AZ 24110
 Austr.-Schecke Graugrün  F. Böck  AZ 37499
 Austr.-Schecke Grau  R. Böhm  AZ 9534
 Austr.-Schecke Dunkelfarben  H. Kliemsch  AZ 4622
 Austr.-Schecke Dunkelfarben Gg.  A. Röhrl  AZ 5324
 Spangle Hellgrün  H.G. Steidle  AZ 30403
 Spangle Hellblau  J. Heilmeier  AZ 18183
 Spangle Hellblau Gg.  R. Böhm  AZ 9534
 Spangle Grau  F. Böck  AZ 37499
 Spangle Dunkelfarben  J. Heilmeier  AZ 18163
 Spangle Dunkelfarben Gg.  B. Hufnagel  AZ 45748
 Schwarzaugen  J. Heilmeier  AZ 18163
 Hauben  W. Stieglmaier  AZ 42760
 Paare 1 - 5  R. Körner  AZ 1426
 Paare alle Übrige  H.G. Steidle  AZ 21753
 Kollektionen 1 - 5  ZG van der Roost / Ittner  AZ 6728
 Kollektionen alle Übrigen  H.G. Steidle  AZ 21753