AZ-Landesgruppe Bayern

Siegerliste AFZ 2009

Landessieger

Landessieger Farbenkanarien Lipochrom O. Theurer AZ 25280   FK weiß
Landessieger Positurkanarien Melanin W. Harrer AZ 17132 FK Achat opal
Landessieger Positurkanarien 1 J. Hörterer AZ 20408 Südholländer
Landessieger Positurkanarien 2 ZG Lieb-Hofmann AZ 3187 Golster corona schimmel
Landessieger Jugend P. Öxler AZ 49177  
Beste Gesamtleistung  ZG Lieb-Hofmann AZ 3187  47 Punkte


Landesgruppensieger

 Gruppe 1 - aufgehellte Vögel 1  O. Theurer  AZ 25280  siehe Landessieger
 Gruppe 2 - aufgehellte Vögel 2  O. Theurer  AZ 25280  FK gelb ivoor
 Gruppe 3 - aufgehellte Vögel 3  W. Tomann  AZ 44198  FK rot mosaik
 Gruppe 4 - Schwarzvögel 1  ZG Lieb-Hofmann  AZ 3187  FK schwarz gelb
 Gruppe 5 - Schwarzvögel 2  R. Auer  AZ 43080  FK schwarz rot mosaik
 Gruppe 6 - Schwarzvögel 3  R. Maier  AZ 38663  
 Gruppe 7 - Achatvögel 1  W. Harrer  AZ 17132  FK achat weiß
 Gruppe 8 - Achatvögel 2  K. Fleischmann  AZ 25667  FK achat rot mosaik
 Gruppe 9 - Achatvögel 3  W. Harrer   AZ 17132  siehe Landessieger
 Gruppe 10 - Braunvögel 1  W. Harrer  AZ 17132  FK braun weiß
 Gruppe 11 - Braunvögel 2  W. Harrer  AZ 17132  
 Gruppe 12 - Braunvögel 3  W. Harrer  AZ 17132  FK braun opal
 Gruppe 13 - Isabell vögel 1  K. Fleischmann  AZ 25667  FK isabell rot mosaik
 Südholländer  J. Hörterer  AZ 20408  
 Gibber Italicus  J. Hörterer  AZ 20408  
 Scotch  G. Schwanner  AZ 8250  
 Japan Hoso  D. Ruffertshöfer  AZ 14955  
 Rheinländer  J. Hörterer jun.  AZ 14239  
 Yorkshire  ZG Lieb-Hofmann  AZ 3187  
 Norwich  ZG Lieb-Hofmann  AZ 3187  
 Lizard  W. Singer  AZ 34360  
 Deutsche Haube  M. Wunderle  AZ 48563  
 Gloster  ZG Lieb-Hofmann  AZ 3187  
 Border  K.-H. Will  AZ 39429  
 Fife  St. Kriegler  AZ 43647  
 Raza Espanola  W. Jendrzejzk  AZ 4739  


Gruppensieger

 FK weiß  O. Theurer  AZ 25280
 FK gelb  J. Niggl  AZ 32506
 FK rot  A. Buchner  AZ 13448
 FK gelb ivoor  O. Theurer  AZ 25280
 FK rot ivoor  S. Schalk  AZ 9527
 FK rot mosaik  W. Tomann  AZ 44198
 FK schwarz weiß  ZG Lieb-Hofmann  AZ 3187
 FK schwarz gelb  ZG Leib-Hofmann  AZ 3187
 FK schwarz rot  S. Schalk  AZ 9527
 FK schwarz rot mosaik  R. Auer  AZ 43080
 FK schwarz opal  R. Auer  AZ 43080
 FK schwarz kobalt  K. Pfattner  AZ 48539
 FK achat weiß  W. Harrer  AZ 17132
 FK achat gelb  B. Pill  AZ 5149
 FK achat gelb ivoor  W. Harrer  AZ 17132
 FK achat rot mosaik  K. Fleischmann  AZ 25667
 FK achat pastell  W. Harrer  AZ 17132
 FK achat opal  W. Harrer  AZ 17132
 FK braun weiß  W. Harrer  AZ 17132
 FK braun gelb  R. Haumeier  AZ 25125
 FK braun gelb ivoor  R. Haumeier  AZ 25125
 FK braun pastell  W. Harrer  AZ 17132
 FK phaeo  S. Schalk  AZ 9527
 FK braun opal  W. Harrer  AZ 17132
 FK isabell rot mosaik  K. Fleischmann  AZ 25667
 Südholländer lipochron  J. Hörterer  AZ 20408
 Gibber Italicus lipochron  J. Hörterer  AZ 20408
 Scotch lipochron  S. Schalk  AZ 9527
 Scotch melanin  G. Schwanner  AZ 8250
 Japan Hoso melanin  D. Ruffertshöfer  AZ 14955
 Rheinländer Haube  J. Hörterer jun.  AZ 14239
 Rheinländer Glattkopf  J. Hörterer jun.  AZ 14239
 Yorkshire intensiv  ZG Lieb-Hofmann  AZ 3187
 Yorkshire schimmel  ZG Lieb-Hofmann  AZ 3187
 Yorkshire intensiv Altvögel  ZG Lieb-Hofmann  AZ 3187
 Yorkshire schimmel Altvögel  ZG Lieb-Hofmann  AZ 3187
 Norwich intensiv  ZG Lieb-Hofmann  AZ 3187
 Norwich schimmel  ZG Lieb-Hofmann  AZ 3187
 Norwich intensiv Altvögel  ZG Lieb-Hofmann  AZ 3187
 Norwich schimmel Altvögel  ZG Lieb-Hofmann  AZ 3187
 Lizard mit Kappe  W,.Singer  AZ 34360
 Lizard mit gebrochener Kappe  W. Singer  AZ 34360
 Lizard ohne Kappe  U. Städter  AZ 47984
 Deutsche Haube lipochron  M. Wunderle  AZ 48563
 Gloster corona intensiv  S. Lippl  AZ 41535
 Gloster corona schimmel 
 lipochron
 A. Schießl  AZ 24450
 Gloster corona schimmel gescheckt  ZG Lieb-Hofmann  AZ 3187
 Gloster corona schimmel melanin  ZG Lieb-Hofmann  AZ 3187
 Gloster corona weißgrundig  A. Schießl  AZ 24450
 Gloster corona schimmel melanin Altvögel.  S. Lippl  AZ 41535
 Gloster corona weißgrundig Altvögel  J. Pudek  AZ 41754
 Gloster consort intensiv  S. Lippl  AZ 41535
 Gloster consort schimmel lipochron  A. Schießl  AZ 24450
 Gloster consort schimmel gescheckt  S. Lippl  AZ 41535
 Gloster consort schimmel melanin  A. Schießl  AZ 24450
 Gloster consort weißgrundig  ZG Lieb-Hofmann  AZ 3187
 Gloster consort intensiv Altvögel  S. Lippl  AZ 41535
 Gloster consort weißgrundig Altvögel  S. Lippl  AZ 41535
 Border intensiv lipochron  K.-H. Will  AZ 39429
 Fife intensiv lipochron  K.-H. Will  AZ 39429
 Fife intensiv gescheckt  J. Pudek  AZ 41754
 Fife intensiv melanin  A. Stark  AZ 252
 Fife schimmel lipochron  P. Öxler  AZ 49177
 Fife schimmel gescheckt  St. Kriegler  AZ 43647
 Fife schimmel melanin  J. Hörterer  AZ 20408
 Fife weißgrundig  ST. Kriegler  AZ 43647
 Raza Espanola lipochron  W. Jendrzejyk  AZ 4739
 Raza Espanola melanin  W. Jendrzejyk  AZ 4739
 Fife intensiv  J. Pudek  AZ 41754
 Fife schimmel  P. Öxler  AZ 49177
 Fife weiß  St. Kriegler  AZ 43647
 Gloster corona intensiv  S. Lippl  AZ 41535
 Gloster corona schimmel  ZG Lieb-Hofmann  AZ 3187
 Gloster corona weiß  A. Schießl  AZ 24450
 Gloster consort intensiv  S. Lippl  AZ 41535
 Gloster consort schimmel  A. Schießl  AZ 24450
 Gloster consort weiß  ZG Lieb-Hofmann  AZ 3187