AZ-Landesgruppe Bayern

Siegerliste DWV 2015

Landessieger


1,0 A-Schecke Hellgrün Landessieger  
Züchter Herbert Rafalzik  AZ 50006 =  Best. Jungvogel

0,1 Zimt Graugrün Landessieger Gg .
Züchter Paul Wiethaler AZ 36381 = Best. Jungvogel Gg.
1,0 Hellgrün   Best. Altvogel   
Züchter Herbert Rafalzik AZ 50006

0,1 Spangle Zimt Grau   Best. Altvogel Gg.
Züchter Paul Wiethaler AZ 36381


 

 Landessieger  H. Rafalzik  AZ 50006
 Landessieger Gegengeschlecht  P. Wiethaler  AZ 36381
 Bester Jungvogel  H. Rafalzik  AZ 50006
 Bester Jungvogel Gegengeschlecht  P. Wiethaler  AZ  36381
 Bester Altvogel  H. Rafalzik  AZ 50006
 Bester Altvogel Gegengeschlecht  P. Wiethaler  AZ 36381
 Landessieger Jugend  L. Wiethaler  AZ 20180
 Beste Gesamtleistung  H. Rafalzik  AZ 50006
 2.beste Gesamtleistung  P. Wiethaler  AZ 36381


Landesgruppensieger

 Hellgrün  H. Rafalzik  AZ 50006
 Hellgrün Gg.  ZG Blöchl  AZ 6443
 Hellblau  H. Rafalzik  AZ 50006
 Hellblau Gg.  P. Wiethaler  AZ 36381
 Graugrün  P. Wiethaler  AZ 36381
 Graugrün Gg.  P. Wiethaler  AZ 36381
 Grau  H. Lichtenwald  AZ 18070
 Grau Gg.  ZG Blöchl  AZ 6443
 Normalvogel Dunkelfarben  H. Rafalzik  AZ 50006
 Normalvogel Dunkelfarben Gg.  ZG Blöchl  AZ 6443
Europ. + Austr. Gelbgesichter  W. Schmid  AZ 33392
 Europ. + Austr. Gelbgesichter Gg.  W. Schmid  AZ 33392
 Ino  H. Lichtenwald  AZ 18070
 Ino Gg.  A. Preischl  AZ 1484
 Lacewing  E. Holzer  AZ 15307
 Lacewing Gg.  E. Holzer  AZ 15307
 Zimt  P. Wiethaler  AZ 36381
 Zimt Gg.  H. Rafalzki  AZ 50006
 Zimt Opalin  J. Meixensperger  AZ 14771
 Zimt Opalin Gg  ZG Blöchl  AZ 6443
 Opalin  P.Wiethaler  AZ 36381
 Opalin Gg  H. Rafalzik  AZ 50006
 Gelbe, Weiße  P. Wiethaler  AZ 36381
Gelbe, Weiße Gg  H. Vitzthum  AZ 7940
 Hellflügel  J. Meixensperger  AZ 14771
 Hellflügel Gg  J. Meixensperger  AZ 14771
 Rez.-Schecke  E. Holzer  AZ 15307
 Rez.-Schecke Gg.  J. Meixensperger  AZ 14771
 Austr. Schecke  H. Rafalzik  AZ 50006
 Austr. Schecke Gg.  ZG Blöchl  AZ 6443
 Spangle  P. Wiethaler  AZ 36381
 Spangle Gg.  A. Peischl  AZ 1484
 Spangle Doppelfaktorig  P. Wiethaler  AZ 36381
 Texas Claerbody  P. Wiethaler  AZ 36381
 Paare  J. Meixensperger  AZ 14771


Gruppensieger


 Hellgrün  H. Rafalzik  AZ 50006
 Hellgrün Gg.  ZG Blöchl  AZ 6443
 Hellblau  H. Rafalzik  AZ 50006
 Hellblau Gg.  P. Wiethaler  AZ 36381
 Graugrün  P. Wiethaler  AZ 36381
 Graugrün Gg.  P. Wiethaler  AZ 36381
 Grau  H. Lichtenwald  AZ 18070
 Grau Gg.  ZG Blöchl  AZ 6443
 Dunkelgrün  H. Rafalzik  AZ 50006
 Dunkelgrün Gg.  F. Leiminger  AZ 42918
 Dunkelblau  P. Wiethaler  AZ 36381
 Dunkelblau Gg  ZG Blöchl  AZ 6443
 Violett  H. Vitzthum  AZ 7940
 Europ. + Austral. GG - Normal  W. Schmid  AZ 33392
 Europ. + Austral. GG - Zimt  W. Schmid  AZ 33392
 Lutino  H. Lichtenwald  AZ 18070
 Lutino Gg.  A. Preischl  AZ 1484
 Albino  H. Lichtenwald  AZ 18070
 Albino Gg  H. Lichtenwald  AZ 18070
 Lacewing Gelb.  E. Holzer  AZ 15307
 Lacewing Gelb Gg  E. Holzer  AZ 15307
 Lacewing Weiß  E. Holzer  AZ 15307
 Zimt Hellgrün  H. Rafelzik  AZ 50006
 Zimt Hellblau  H. Rafalzik  AZ 50006
 Zimt Graugrün  P. Wiethaler  AZ 36381
 Zimt Grau  H. Rafalzik  AZ 50006
 Zimt Grau Gg.  F. Leiminger  AZ 42918
 Zimt Dunkelfarben  H. Rafalzik  AZ 50006
 Zimt Dunkelfarben Gg.  H. Rafalzik  AZ 50006
 Zimt opalin Hellgrün  ZG Prantl  AZ 18086
 Zimt opalin Hellgrün Gg  ZG Prantl  AZ 18086
 Zimt opalin Graugrün  J. Meixensperger  AZ 14771
 Zimt opalin grau  ZG Blöchl  AZ 6443
 Opalin Graugrün  H. Rafalzik  AZ 50006
 Opalin Grau.  ZG Blöchl  AZ 6443
 Opalin Dunkelfarben  P. Wiethaler  AZ 36381
 Gelbe  P. Wiethaler  AZ 36381
 Gelbe Gg  H. Vitzthum  AZ 7940
 Weiße  H. Rafalzik  AZ 50006
 Weiße Gg  J. Heilmeier  AZ 18163
 Hellflügel Blaureihe  J. Meixensperger  AZ 14771
 Hellflügel Blaureihe Gg  J. Meixensperger  AZ 14771
 Opalin Hellflügel  J. Meixensperger  AZ 14771
 Rez.-Schecke Dunkelfarben  E. Holzer  AZ 15307
 Rez.-Schecke Dunkelfarben Gg.  J. Meixensperger  AZ 14771
 Austr.-Schecke Hellgrün  H. Rafalzik  AZ 50006
 Austr.-Schecke Hellgrün Gg  ZG Blöchl  AZ 6443
 Austr.-Schecke Hellblau  P. Wiethaler  AZ 36381
 Austr.-Schecke Graugrün  ZG Blöchl  AZ 6443
 Austr.-Schecke Grau  ZG Prantl  AZ 18086
 Austr.-Schecke Dunkelfarben  H. Rafalzik  AZ 50006
 Spangle Hellgrün  A. Preischl  AZ 1484
 Spangle Hellblau  H. Vitzthum  AZ 7940
 Spangle Graugrün  A. Preischl  AZ 1484
 Spangle Grau  P. Wiethaler  AZ 36381
 Spangle Grau Gg  F. Leiminger  AZ 42918
 Spangle Dunkelfarben  A. Preischl  AZ 1484
 Doppelfaktorig Spangle Gelb  P. Wiethaler  AZ 36381
 Texas Clearbody Hellblau  H. Rafalzik  AZ 50006
Texas Clearbody Grau  P. Wiethaler  AZ  36381
 Paare alle Farben  J. Meixensperger  AZ 14771