AZ-Landesgruppe Bayern

Siegerliste AFZ 2015

LandessiegerLandessieger Farbenkanarien Lipochrom  J. Niggl AZ 32506
Landessieger Farbenkanarien Melanin  W. Harrer AZ 17132
Landessieger Positurkanarien 1  J. Hörterer AZ 20408
Landessieger Positurkanarien 2  A. Schießl AZ 24450
Landessieger Jugend  A. Müller AZ 27575
Beste Gesamtleistung  W. Harrer AZ 17132


Landesgruppensieger

 Gruppe 1 - aufgehellte Vögel 1  J.  Niggl  AZ 32506
 Gruppe 2 - aufgehellte Vögel 2  J.  Brütting  AZ 5633
 Gruppe 3 - aufgehellte Vögel 3  A.  Müller  AZ 27575
 Gruppe 4 - Schwarzvögel 1  A. Buchner  AZ 13448
 Gruppe 5 - Schwarzvögel 2  W. Harrer  AZ 17132
 Gruppe 6 - Schwarzvögel 3  W. Harrer  AZ 17132
 Gruppe 7 - Achatvögel 1  J. Hörterer  AZ 20408
 Gruppe 9 - Achatvögel 3  W. Harrer  AZ 17132
 Gruppe 10 - Braunvögel 1  W. Harrer  AZ 17132
 Gruppe 11 - Braunvögel 2  W. Harrer  AZ 17132
 Gruppe 13 - Isabellvögel 1  S. Kriegler  AZ 43647
Rassensieger Positurkanarien    
 Nordholländer  J. Hörterer  AZ 20408
 Fiorino  J. Hörterer  AZ 20408
 Südholländer  J. Hörterer  AZ 20408
 Scotch  S. Kriegler  AZ 43647
 Japan Hoso  J. Hörterer  AZ 20408
 Lancashire  W. Harrer  AZ 17132
 Lizard  K. Steinhilb  AZ 14540
 Deutsche Haube  M. Wunderle  AZ 48563
 Gloster  A. Schießl  AZ 24450
 Raza Espanola  H. Hobmaier  AZ 37555
Landesgruppensieger Positurkanarien    
Gloster corona intensiv  A. Erner  AZ 26007
Gloster corona schimmel  A. Schießl  AZ 24450
Gloster consort intensiv  A. Schießl  AZ 24450
Gloster consort schimmel  G. Hofmann  AZ 21451
Gloster consort weißgrundig  U. Städler  AZ 47984
Fife intensiv  B. Heidner  AZ 4618
Fife schimmel  G. Eckner  AZ 37079
Fife weißgrundig  A. Stark  AZ 252


Gruppensieger

 FK weiß  J. Niggl  AZ 32506
 FK gelb  B. Heidner  AZ 4618
 FK rot  A. Buchner  AZ 13448
 FK gelb Ivoor  J. Brütting  AZ 5633
 FK rot mosaik  A. Müller  AZ 27575
 FK schwarz weiß  W. Harrer  AZ 17132
 FK schwarz rot  A. Buchner  AZ 13448
 FK schwarz gelb ivoor  W. Harrer  AZ 17132
 FK schwarz kobalt  W. Harrer  AZ 17132
 FK achat weiß  J. Hörterer  AZ 20408
 FK achat Opal  W. Harrer  AZ 17132
 FK braun weiß  W. Harrer  AZ 17132
 FK braun gelb  H. Hobmaier  AZ 37555
 FK gelb ivoor  W. Harrer  AZ 17132
 FK Isabell gelb  S. Kriegler  AZ 43647
Gruppensieger Positurkanarien    
 Nordholländer lipochrom  J. Hörterer  AZ 20408
 Fiorno (Glattkopf) Melanin  J. Hörterer  AZ 20408
Südholländer lipochrom  J. Hörterer  AZ 20408
 Scotch lipochron  S. Kriegler  AZ 43647
 Japan Hoso lipochrom  W. Jendrzejzyk  AZ 4739
 Japan Hoso melanien  J.  Hörterer  AZ 20408
 Lancashire Plainhead  W. Harrer  AZ 17132
 Lizard mit Kappe  K. Steinhilb  AZ 14540
 Lizard mit gebrochener Kappe  K. Steinhilb  AZ 14540
 Deutsche Haube lipochron  M. Wunderle  AZ 48563
 Gloster corona intensiv  A. Erner  AZ 26007
 Gloster corona schimmel 
 lipochron
 G. Hofmann  AZ 21451
 Gloster corona schimmel gescheckt  A. Schießl  AZ 24450
 Gloster corona schimmel melanin  A. Schießl  AZ 24450
 Gloster corona schimmel lipochrom Altvogel  G. Hofmann  AZ 21451
 Gloster corona schimmel Melanin Altvogel  A. Schießl  AZ 24450
 Gloster consort intensiv  A. Schießl  AZ 24450
 Gloster consort schimmel lipochron  A. Schießl  AZ 24450
 Gloster consort schimmel gescheckt  G. Hofmann  AZ 21451
 Gloster consort schimmel melanin  G. Hofmann  AZ 21451
 Gloster consort weißgrundig  U. Städler  AZ 47984
 Gloster consort intensiv Altvogel  A. Schießl  AZ 24450
 Gloster consort schimmel lipochrom Altvogel  G. Hofmann  AZ 21421
 Gloster consort schimmel gescheckt Altvogel  G. Hofmann  AZ 21421
 Gloster consort schimmel melanin Altvogel  G. Hofmann  AZ 21421
 Fife intensiv lipochrom  G. Ecker  AZ 37079
 Fife intensiv gescheckt  B. Heidner  AZ 4618
 Fife intensiv melanin  B. Heidner  AZ 4618
 Fife schimmel lipochrom  A. Stark  AZ 252
 Fife schimmel gescheckt  G. Ecker  AZ 37079
 Fife schimmel melanin  G. Ecker  AZ 37079
 Fife weißgrundig  A. Stark  AZ 252
 Raza Espanola melanin  W. Jendrzejzyk   AZ 4739